Dotacje z budżetu gminy lub powiatu

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. umożliwiła m.in. osobom fizycznym otrzymywanie dotacji na pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu. W ustawie nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie.

Dotacje do 50% na pompę ciepła i wykonanie dolnego źródła udziela np. Miasto Stołeczne Warszawa. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji związanych z ochrona powietrza oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej okreslone są w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/365/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.06.2011 roku. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w terminie do 31 maja roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji.

W tej chwili kilkanaście samorządów w Polsce prowadzi podobne programy. Zachęcamy do dowiadywania się w gminach i powiatach czy na Państwa terernie jest możliwość tego typu dotacji.


DOFINANSOWANIE DLA MAZOWSZA!!!

WFOŚiGW Warszawa

W Województwie Mazowieckim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Odnawialne źródła energii - pn. "Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW".

Celem konkursu jest propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

Kierowany jest do osób fizycznych i prawnych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością lub pozwolenie na budowę budynku, którego źródłem ciepła jest pompa ciepła.

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane:

 • koszt zakupu i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem
 • projekt geologiczny
 • inne materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy pompy ciepła
 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej
 • podatek od towarów i usług (VAT)

Terminy naboru wniosków:

 • I nabór 01.02.2012 - 29.02.2012
 • II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

  Pompy ciepła dofinansowanie 40%

  RUSZYŁO DOFINANSOWANIE DO POMP CIEPŁA!!!

  WFOŚ ŁÓDŹ
  Miło nam poinformować, że w Województwie Łódzkim (póki co tylko w Łódzkiem, ale dobry jakiś początek) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił Program Priorytetowy nr 3 – Ograniczenie Niskiej Emisji.

  Tym samym przeznaczono ponad 3mln zł na dofinansowanie do pomp ciepła na lata 2011-2013.

  UWAGA: Nabór Wniosków w roku 2012 trwa do 31 października.

  Przejdź teraz do FORMULARZA, aby rozpocząć procedurę i złożyć wniosek!

  Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż pompy ciepła wraz z dolnym źródłem oraz pracami przyłączeniowymi w pomieszczeniu grzewczym. Dofinansowanie wynosi do 40% inwestycji i wypłacane jest w formie dopłaty do kredytu zaciągniętego w bankach współpracujących z WFOŚ. Fundusz spłaca 40% zadłużenia z tytuły kredytu otrzymanego na ten cel – resztę można spłacić od razu lub spłacać dalej kredyt.

  VIKERSONN BJORN 2011


  Z dniem 31 Marca 2010 zakończyliśmy montaż serii pomp ciepła z dotacją 50%. Szukamy dalszych możliwości pozyskania funduszy na inwestycje w odnawialne źródła energii.

  Niemniej jednak, współpraca w ramach konsorcjum Vikersonn zaowocowała stałymi korzyściami dla Inwestorów. Pompy ciepła Vikersonn nadal dostępne są w cenie o 30% niższej niż konkurencja. Umożliwił to sukces na polskim rynku oraz redukcja kosztów dystrybucji.

  Zapraszamy na stornę http://vikersonn.pl/kalkulator w celu dobrania właściwej pompy ciepła, obliczenia kosztów ogrzewania i kalkulacji ceny pompy ciepła.