Współpraca z ecoway

Jeśli posiadasz firmę oferującą usługi zgodne z filozofią ecoway lub chcesz taką firmę założyć, to zapraszamy do współpracy. Nieustannie poszukujemy nowych Partnerów w dwóch obszarach:

- Ambasador ecoway: osoby i instytucje, które nie planują sprzedaży, ale są zainteresowane promocją ecoway wśród swoich klientów, partnerów biznesowych

- Partner sprzedażowy (forma franszyzy): zainteresowany doradztwem, sprzedażą i promocją ecoway na swoim obszarze

- Partner wykonawczy (podwykonawca): gotowy świadczyć usługi projektowania, budowy, instalacji, montażu czy serwisu

Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno w obszarach, które już mamy w swojej ofercie, jak również ze sfer, w których jeszcze nie działamy.

Istnieje możliwość połączenia obydwu form współpracy.